Sannheter og myter om testosteron

Testosteron er det mannlige kjønnshormonet, og det styrer flere viktige funksjoner i mannens kropp. I filmene med ”Testo” presenterer vi sannheter og myter om testosteron.

Overvekt Trøtthet Seksualitet Aldring Om testosteron 1 Om testosteron 2

Overvekt

Denne filmen tar blant annet opp sammenhengen mellom lavt testosteronnivå og overvekt. Den handler også om overvekt relatert til diabetes samt generelle problemer knyttet til overvekt.

75% av alle norske menn er overvektige eller har fedme. Bare fedme (BMI >30) koster det norske samfunnet rundt 68 milliarder kroner per år.

Utbredelse:
Jacobsen, B. K., & Aars, N. A. (2015). Changes in body mass index and the prevalence of obesity during 1994-2008: repeated cross-sectional surveys and longitudinal analyses. The Tromsø Study. BMJ Open, 5(6), e007859.

Kostnader:
Wasskog Aamo A, Hallvard Lind L, Myklebust A, Stormo L K, Skogli E. Overvekt og fedme i Norge: Omfang, utvikling og samfunnskostnader. Menon-publikasjon Nr. 9/2019.

Trøtthet

Denne filmer handler om hvordan trøtthet, konsentrasjonsproblemer, humørsvingniger og søvnproblemer kan skyldes for lavt testosteronnivå.

Seksualitet

Denne filmer handler om sammenhengen mellom redusert sexlyst og for lavt testosteronnivå.

Aldring

Denne filmen handler om mannens aldring og om hvordan dette påvirker mannens testosteronnivåer.

Om testosteron 1

Denne filmen handler om selve testosteronet og hvordan det virker og påvirker både oss menn og kvinner.

 

Om testosteron 2

Denne filmen handler om utviklingen fra gutt til mann og hvordan testosteronet påvirker denne reisen og gjør den mulig.

Nyheter

Søkelys på menns mentale helse i 2020

Hvert år markeres Men’s Health Week i en lang rekke land verden over, med FNs globale mål for menns helse i fokus. I løpet av uke 24 jobber organisasjoner, myndigheter og arbeidsgivere på forskjellige nivåer aktivt for å redusere den tidligere dødeligheten blant menn som et resultat av ikke-smittsomme kroniske sykdommer (Noncommunicable Chronic Diseases – […]

Les mer

08/01/2020

Klinisk sexolog tar ordet på mannshelse.no

På mannshelse.no kan du nå lese en artikkel av en klinisk sexolog. Maria Markevind er en av Sveriges få kliniske sexologer, og vil i tiden fremover dele av sine kliniske erfaringer med sex- og samlivsspørsmål for menn og kvinner. Maria er ikke bare klinisk sexolog, men har også spesialisering innen psykiatri. Dermed er hun godt […]

Les mer

16/12/2019

Velkommen til Mannshelse, den nye helseportalen for menn!

Her finner du svar på hva som skjer i kroppen når du blir eldre, informasjon om forskjellige sykdommer som kan påvirke menn og lære mer om hvorfor det mannlige kjønnshormonet testosteron er viktig for mannens velvære  Mannshelse er en levende helseportal som kontinuerlig vil bli fylt med ny informasjon om mannlig helse – alt for […]

Les mer

10/09/2019