Legemidler

Eldre er mer følsomme overfor negative effekter av legemidler

Aldring kan påvirke effektene av legemidler på mange ulike måter, det skyldes fremfor alt nedsatt nyre- og leverfunksjon. Som oftest fører dette til økt følsomhet og dermed til økt risiko for bivirkninger. Hvis du i tillegg behandles med flere legemidler samtidig, kan du også oppleve bivirkninger på grunn av legemiddelinteraksjoner.

Utskilling og nedbrytning blir dårligere

Når nyrefunksjonen svekkes, klarer ikke kroppen din å utskille legemidler like effektivt som ved full nyrefunksjon. Da lagres legemidlet lettere i kroppen, og dette bidrar til at effekten av det blir enda sterkere. Dette kan føre til bivirkninger.

På lignende måte reduseres også leverens evne til å bryte ned visse legemidler når man blir eldre. Derfor kan en del fettløselige legemidler, som for eksempel visse sovepiller og beroligende medisiner bli værende igjen i kroppen lenger. Også dette kan medføre økt risiko for bivirkninger.

 

Magen blir mer følsom

Slimhinnene i magesekken gir også dårligere beskyttelse mot syreinnholdet i magen når man blir eldre. Smertestillende og betennelsesdempende legemidler som acetylsalisylsyre (f.eks. Albyl-E®, Aspirin®, Acetylsalisylsyre®) og NSAID (f.eks. Voltaren®, Ibux®) kan gjøre denne beskyttelsen enda dårligere, noe som kan forårsake sår og blødninger. Dette er en grunn til at eldre personer kan bli anbefalt å bruke paracetamol (Paracet®) i stedet.

Trøtthet, svimmelhet og fallrisiko

Ved depresjon brukes ofte legemidler som inneholder citalopram, sertralin og mirtazapin, såkalte SSRI-legemidler. Vanlige bivirkninger av disse kan for eksempel være trøtthet, svimmelhet, hodepine og søvnproblemer. De kan også ha blodtrykkssenkende effekt, noe som kan føre til økt risiko for å falle.

En vanlig bivirkning av beroligende medisiner eller sovepiller er at du kan bli trøtt dagen etter. Du kan også bli svimmel, få problemer med balansen eller føle deg svak i musklene. Da har du også større risiko for å falle.

Økt risiko for blodtrykksfall

Kroppens evne til å holde blodtrykket på et normalt nivå påvirkes når man blir eldre.
Disse endringene kan føre til at du blir mer følsom overfor legemidler som har blodtrykkssenkende effekt og derfor kan føre til at du blir svimmel, føler deg ustø eller til og med besvimer.

Legemidler kan påvirke hverandre

Visse legemidler skal du ikke ta samtidig, for effekten av dem kan bli påvirket og du kan også få bivirkninger. Også reseptfrie legemidler og naturlegemidler kan påvirke effekten av reseptbelagte legemidler. Derfor skal du alltid informere apoteket eller rådføre deg med legen din om legemidler du tar eller vurderer å ta.

Legemidler med høy risiko for bivirkninger hos eldre

Legemiddelverket har laget en sjekkliste over legemidler som bør unngås for pasienter over 65 år. Denne listen finner du her: Sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Mer informasjon om bruk av legemidler for eldre finner du her: Sikker bruk av medisiner når du er eldre

Kilde: Statens legemiddelverk, Helsenorge.no