Tre spørsmål til Maria

10/12/2019

Hvilke seksuelle problemer er de vanligste blant dine mannlige pasienter?

Et av de vanligste problemene er sviktende potens. Når en mann kommer til meg, har han som oftest gått i 3–4 år med et problem som er blitt stadig større. Siden potens i stor grad settes i forbindelse med mannlighet, har de fleste menn vanskelig for å snakke om disse problemene, og derfor tar det lang tid før de søker legehjelp. En annen relativt vanlig årsak til at menn søker hjelp er såkalt hyperseksualitet, også kalt unormalt sterke seksuelle lyster og behov eller sexavhengighet. Hyperseksualitet trenger ikke å skyldes høye testosteronverdier. I mitt kliniske arbeid ser jeg at dette sjelden er tilfelle. Det er vanligere at sexavhengighet har psykologiske årsaker. Sexavhengighet kan f.eks. ha sammenheng med tvangssyndromer, PTSD, ADD/ADHD osv.

Hva er de vanligste psykiske og fysiske forandringene som påvirker mannens seksualitet?

Det er flere årsaker og hendelser som kan hemme både sexlysten og potensen. Seksualiteten endres med økende alder. Kroppen endres, og overvekt og fedme forekommer oftere. Man stiller kanskje spørsmål ved sin egen mannlighet, mister selvtilliten og føler seg mindre attraktiv eller uattraktiv, noe som kan påvirke både mannen og forholdet negativt. En annen årsak kan for eksempel være skilsmisse, for dette kan medføre mye stress, uro, angst eller depresjon. Det finnes flere fysiske sykdommer, blant annet diabetes, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer som påvirker seksuell funksjon negativt og bidrar til økt risiko for potensproblemer. For stort inntak av alkohol og røyking påvirker også potensen på en negativ måte.

Hvor vanlig er det at testosteronmangel fører til redusert sexlyst?

Hos mine mannlige pasienter er det relativt vanlig at redusert sexlyst, sexdrift og evnen til å få ereksjon skyldes for lavt testosteronnivå. Derfor tar jeg rutinemessig blodprøve og sjekker blodstatus, og da måles blant annet testosteronnivået. Jeg gjennomgår også pasientens legemiddelliste. Det finnes nemlig flere medisiner som kan ha seksuell dysfunksjon som bivirkning. De fleste av mennene som har lave testosteronverdier og symptomer, som for eksempel trøtthet og depresjon, får tilbake sexlysten og potensen etter behandling.